วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ห้องนอนสไตล์ไทยประยุกต์

ห้องนอนในสไตล์ไทยประยุกต์ นั้น ถือเป็นห้องนอนที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือค่ะ เนื่องจากห้องนอนไทยประยุกต์ มีการตกแต่งห้องนอนที่มักเน้นวัสดุที่ทำจากไม้เสียเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีการตกแต่งประดับประดาลวดลายไทย ๆ ภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลัก หรือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน,ผ้าไหม,ภาพเขียน ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาวไทย ซึ่งเราจะยังคงเห็นได้มากในแถบภาคเหนือของเราน่ะนะคะ

การตกแต่งห้องนอนในสไตล์ไทยประยุกต์ ก็คือการ ตกแต่งห้องนอน ที่นำเอาความทันสมัยและความเป็นไทยมาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันค่ะ ในขณะที่ห้องนอนให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย ให้ประโยชน์ด้านการพักผ่อน ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้ด้วยเช่นกัน เราลองมาดูตัวอย่างของการตกแต่งห้องนอนในสไตล์ไทยประยุกต์หลาย ๆ แบบกันนะคะ