วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วัสดุทำผนังเบา : วีว่าบอร์ด (Viva Board)วีว่าบอร์ด (Viva Board ) ก็คืออีกหนึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำผนังเบากันในอาคารบ้านเรือนค่ะ วีว่าบอร์คือไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ที่ผลิตในประเทศไทย ประกอบด้วยเศษไม้ย่อย ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และน้ำยาเคมี โดยนำมาอัดด้วยเครื่องจักรแรงดันสูง มีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพอากาศ และปลอดภัยจากแมลงกินไม้ต่างๆ ทั้งยังทนไฟเหมือนซีเมนต์ สามารถทาสีและตกแต่งผิวหน้าได้ง่าย นอกจากนี้แล้ว วีว่าบอร์ด ยังสามารถเลื่อย ตัด เจาะ และตอกตะปูได้ด้วยเครื่องมือที่ใช้กับไม้ทั่วไปอีกด้วย
ความยาวของแผ่น วีว่าบอร์ด นั้น มีขนาดเดียวกันกับยิปซัมบอร์ด โดยมีความหนาตั้งแต่ 6 - 24 มิลลิเมตร ซึ่งสำหรับผนังภายในทั่วไปแนะนำให้ใช้ความหนาที่ 8 - 12 มิลลิเมตร
วิธีติดตั้งวีว่าบอร์ด นั้น ให้ติดตั้งบนโครงเคร่าไม้หรือโครงเหล็กชุบสังกะสี และสามารถปิดผิวหน้าด้วยกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่ีมความสวยงามเรียบร้อยได้อีกด้วยนะคะภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต