วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

คำแนะนำในการจัดห้องน้ำ

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านในฝันทุกท่าน

การจัดห้องน้ำ-ห้องส้วมนั้น ควรยึดหลักของความสวยงามที่ไม่ทำให้เสียประโยชน์ในการใช้สอยน่ะนะคะ ห้องน้ำและห้องส้วม อาจจะจัดแยกจากกัน หรือรวมไว้ในห้องเดียวกันก็ได้ หากแต่การจัดไว้รวมกัน เราก็สามารถจัดแยกส่วนโดยอาจแบ่งเป็นส่วนเปียก และส่วนแห้งได้เช่นกัน
หลักในการจัดห้องน้ำและห้องส้วม นั้น ควรยึดตามคำแนะนำดังนี้ค่ะ

1. ไม่ควรปูพื้นห้องน้ำด้วยวัสดุที่มีผิวหน้ิาลื่นและเรียบเป็นมัน เช่น กระเบื้องเคลือบ หรือกระเบื้องดินเผาเนื้อมันวาว เนื่องจากเมื่อกระเบื้องเหล่านี้ถูกน้ำ ก็จะยิ่งลื่นและทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้น ควรเลือกใช้กระเบื้องที่มีผิวหน้าค่อนข้างหยาบค่ะ เช่น โมเสกชนิดด้าน เซรามิกชนิดด้าน เป็นต้น

2. ควรใช้สวิตช์ไฟและปลั๊กไฟแบบกันน้ำ และไม่ควรติดตั้งไว้ในที่ที่น้ำกระเด็นถึง อีกทั้งตำแหน่งของสวิตช์และปลั๊กไฟควรอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อเปิดบานประตูห้องน้ำแล้วไม่มาซ้อนทับหรือบดบังการเปิดใช้งานของอุปกรณ์ทั้งคู่

3. ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี และควรมีแสงสว่างที่พอเพียง หากมีหน้าต่างก็ควรเป็นหน้าต่างที่สูงเกินระดับสายตาที่ผู้อื่นภายนอกจะมองเห็น ที่สำคัญต้องมิดชิดและเป็นส่วนตัวมากพอ
4. ไม่ควรตั้งโถส้วมไว้ตรงประตูห้องน้ำ

5. ท่อระบายน้ำภายในห้องน้ำควรมีขนาดใหญ่พอสมควร และพื้นห้องน้ำต้องเทลาดไปยังฝั่งที่เป็นท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลังการใช้น้ำภายในห้องน้ำขึ้น

6. ควรแยกส่วนแห้งส่วนเปียกออกจากกัน เพื่อให้เราสามารถทำความสะอาดทั้งสองส่วนได้อย่างเหมาะสมภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต