วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่างบานเลื่อน ประกอบด้วยหน้าต่าง 2 บาน บานทั้งสองมีขนาดเท่ากัน สามารถเลื่อนสลับไปมาอีกด้านได้โดยอิสระอยุ่ในวงกบ  มีล็อคมือจับประจำบานทั้งคู่  ในบางกรณี ผู้ใช้สามรถระบุให้เป็นบานเลื่อนเดี่ยวได้ โดยยึดบานด้านใดด้านหนึ่งให้ติดตาย ไม่มีมือจับ ส่วนอีกบานสามารถล็อก และเลื่อนได้ปกติ หน้าต่างประเภทนี้สามารถเปิดได้เดียวของความกว้างทั้งหมดน่ะนะคะ เพราะต้องเสียเนื้อที่ซ้อนบานกัน เมื่อเลื่อนเปิดหน้าต่าง


หน้าต่างบานเลื่อนสลับ

หน้าต่างบานเลื่อน นั้นไม่ช่วยเรื่องการรับลมค่ะ แต่ถ้าอยู่ในทิศทางที่ลมผ่านแล้ว จะเปิดให้ลมเข้ามาได้มาก บานหน้าต่างประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ และเป็นทั้งไม้และอลูมิเนียม ส่วนลูกฟัก (ตัวบานหน้าต่าง) มักจะใช้กระจกหรือวัสดุประเภทอื่นตามความต้องการ

ข้อเสียของหน้าต่างประเภทนี้ก็คือ ถ้าเป็นไม้จะทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะ
อ้างอิงจาก หนังสือ 108 วิธี ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเอง