วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างอาคาร : ตง,คาน

ตง ทำหน้าที่รับน้ำหนักให้คานค่ะ หรืออีกนัยหนึ่งคือส่วนที่จะรองรับน้ำหนักของพื้นไม้ โดยปกติจะวางตงห่างกันแต่ละช่วงประมาณ 40-50 ซม. ถ้าวางตงถี่ก็จะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น แต่ถ้าวางตงห่างเกินไป ก็จำให้ใม่แน่น หรือเกิดการไหวสั่นได้


ตงไม้


คาน ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากตงเพื่อถ่ายลงเสา สามารถใช้วัสุดได้หลายประเภทไม่ว่า คานไม้ คานคอนกรีต หรือคานเหล็ก ปกติคานจะเป็นส่วนที่ติดกับเสา ขนาดของคานนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเสาอ่ะนะคะ ถ้าช่วงเสาห่างกันมากก็จะต้องทำคานให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรับน้ำหนักมากขึ้น และนอกจากนั้นกำลังรับน้ำหนักของคานนั้น ยังขึ้นอยู่กับความหนาและความลึกของคานด้วยค่ะ


คาน
ขอบคุณที่มา 108 วิธี ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเอง
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต